GoldStream Sp. z o. o.

  • biuro projektów inżynierskich

  • nadzór budowlany i technologiczny

  • marketing i logistyka

  • handel hurtowy i detaliczny


Mieszka I 13/11
68-200 Żary
tel. +48 68 478 00 88

KRS:0000598819, NIP:928-208-33-31, REGON:363575498, Kapitał zakładowy 16000,00 PLN wpłacony w całości
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS

© 2016 by GoldStream